• Hem
  • Valet 2018
sida

Valet 2018

Den 9 september 2018 var det val och Vänsterpartiet Nordanstigs valplattform finns här.

Så här såg vår valsedel ut:

Valplattformen i korthet:
Vänsterpartiet arbetar för att skapa ett samhälle för alla – inte bara för några få. Vi har förslag som gör konkret skillnad och som ökar jämlikheten och jämställdheten.

Vi vill skapa förutsättningar för alla barn och ungdomar att få drägliga och positiva uppväxtvillkor. Vi vill också ge de äldre en trygg och bekväm ålderdom i det boende som passar var och en bäst. Att välfärden fungerar är en förutsättning för människors frihet. Det ska gå att lita på att ditt barn möter trygghet i skolan, att dina föräldrar får värme och omsorg på äldreboendet, att polis och brandkår kommer när du ringer, och att du får bästa möjliga vård när du mår dåligt. Man ska kunna lita på att välfärdssamhället fungerar oavsett var man bor.

Skillnader i uppväxtvillkor påverkar hela livet. Därför fokuserar Vänsterpartiet på att göra barnens och ungdomarnas uppväxtvillkor så bra som möjligt. Alla barn har rätt till den bästa skolan och till minnesvärda sommarlov. Alla barn har också rätt till en omväxlande fritid med möjligheter att delta i olika aktiviteter. Under den här mandatperioden har Vänsterpartiet varit med och lagt sådana reformer i regeringens budget.
Tack vare Vänsterpartiet har vi därför haft gratis sommarlovsaktiviteter, gratis sommarlovskort för ungdomarna på bussen och glasögonbidrag för barn och ungdomar.

I Nordanstig vill vi satsa på gratis läxhjälp under skoltid, bygga ett allaktivitetshus för ungdomar och att utveckla biblioteken så att du även kan låna sportutrustning eller musikinstrument samt öka öppettiderna.

Vänsterpartiets mål är att säkerställa att den offentliga servicen ger den hjälp som människor behöver. För det behövs en varaktig upprustning av välfärden. Det krävs ökade statsbidrag till kommuner och landsting så att vi kan anställa fler, förbättra arbetsvillkoren och ta sjukvård, äldreomsorg, skola och socialtjänst till den goda nivå den bör hålla.

I Nordanstig vill vi satsa på ett modernt äldreboende som ger trygghet för de boende och bra arbetsmiljö till personalen. Vi vill att det byggs fler trygghetsboenden som görs tillgängliga för alla och att hyror och avgifter inte blir för tunga.

Vänsterpartiet vi ha trygghetsboenden i Hassela, Bergsjö, Gnarp och Harmånger.

Polis, räddningstjänst, kollektivtrafik, vård och annan offentlig service ska finnas tillgänglig även på landsbygden. Posten ska komma, apoteket ha medicin, bankkontoret ha kontanter och polisen ska ha tid att rycka ut. Det ska vara möjligt för de som arbetar i bristyrken att få studielånen avskrivna om man bor och arbetar i glesbygd. Turismen kan ge större inkomster i framtiden, under förutsättning att landsbygdens infrastruktur byggs ut och underhålls. Där är en utbyggd offentlig infrastruktur en grundförutsättning.

Vänsterpartiet är ett parti som vilar på ekologisk grund – vi har en plan för att ställa om samhället till ekologisk hållbarhet och vi vågar ta striden mot de starka intressen som vill hindra det.

Om Nordanstig ska klara av att minska vårt klimatavtryck så krävs att vi jobbar strategiskt. Vänsterpartiet ser att kommunen, vid både renovering och nybyggnation, måste tänka klimatsmart och ha ett miljötänk. Vi ska bygga med material som går att återanvända och som inte påverkar miljön negativt.

Vänsterpartiet vill ha solceller på alla kommunens fastigheter. Vi vill minska energiåtgången, minska mängden avfall och alltid välja det mest miljövänliga transportmedlet.

Vänsterpartiet vill under kommande mandatperiod aktivt verka för en allt högre grad av jämlikhet, delaktighet och inflytande såväl i lokalsamhället som inom det offentliga verksamhetsområdet.

Vi anser att demokrati är någonting mer och någonting annat än att rösta vart fjärde år, och vi tror att demokratin inte kan motiveras på annat sätt än som ett verktyg för att frigöra och utveckla personligheten, och i förlängningen även samhället.

Vi måste bygga ett arbetsliv för alla, där vi har makt och inflytande över våra jobb, där alla orkar jobba till pensionen och inte blir utslitna i förtid, där alla ryms och inte stora grupper hamnar utanför och där det vanliga är att veta sitt schema i god tid och inte tvingas vänta vid telefonen i jakt på tillfälliga påhugg. Vi behöver en stark arbetsrätt, livaktiga fackklubbar och förkortad arbetstid.

Vänsterpartiet Nordanstig jobbar för att införa självstyrande grupper inom kommunens verksamheter – för att vi tror att personalen är de som bäst vet hur jobbet ska skötas – och vi vill under mandatperioden arbeta för att projekt med arbetstidsförkortning genomförs inom någon av kommunens verksamheter.

 

 

Dela den här sidan

Kopiera länk