• Hem
  • Företrädare
sida

Företrädare

Efter valet 2014 är dessa våra representanter:

Kommunfullmäktige:
Petra Modée, ordinarie
Anette Nilsson, ordinarie
Ulrika Jonsäll, ersättare
Josefina Wahlberg, ersättare

Kommunstyrelsen:
Ulrika Jonsäll, ersättare
Per Dahlström, ersättare

Övrigt:
Miljö-och räddningsnämnden:
Anette Nilsson, ordinarie

Fullmäktigeberedning för Demokrati:
Ulrika Jonsäll, ordinarie
Anette Nilsson, ersättare

Partiföreträdare:
Petra Modée


Dessutom vår representation i regionen:

Regionfullmäktige
Petra Modée, ledamot och gruppledare

Regionstyrelsen
Petra Modée, ersättare

Personalutskottet
Petra Modée, ledamot

Hållbarhetsnämnden
Petra Modée, ledamot

Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg:
Petra Modée, ersättare


Lokalföreningen:
Ulrika Jonsäll, ordförande
Petra Modée, kassör
Petter Bykvist, ledamot


Dela den här sidan

Kopiera länk