Företrädare

Efter valet 2014 (uppdaterat 2016) är dessa våra representanter:

Kommunfullmäktige:
Petra Modée, ordinarie
Anette Nilsson, ordinarie
Ulrika Jonsäll, ersättare
Josefina Wahlberg, ersättare

Kommunstyrelsen:
Ulrika Jonsäll, ersättare
Per Dahlström, ersättare

Övrigt:
Miljö-och räddningsnämnden:
Anette Nilsson, ersättare

Fullmäktigeberedning för Demokrati:
Ulrika Jonsäll, ordinarie
Anette Nilsson, ersättare

Partiföreträdare:
Anette Nilsson


Dessutom vår representation i regionen:

Regionfullmäktige
Petra Modée, ledamot och gruppledare

Regionstyrelsen
Petra Modée, ersättare

Personalutskottet
Petra Modée, ledamot

Hållbarhetsnämnden
Petra Modée, ledamot

Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg:
Petra Modée, ersättare


Lokalföreningen:
Ulrika Jonsäll, ordförande
Petra Modée, kassör
Anette Nilsson,  sekreterare


%d bloggare gillar detta: