• Hem
  • Företrädare
sida

Företrädare

Efter valet 2018 är dessa våra representanter:

Kommunfullmäktige:
Petra Modée, 2:e vice ordförande
Petter Bykvist, ledamot
Ulrika Jonsäll, ledamot
Göran Thybäck, ersättare
Anette Nilsson, ersättare

Kommunstyrelsen:
Ulrika Jonsäll, 2:e vice ordförande
Petter Bykvist, ersättare
Per Dahlström, ersättare

Övrigt:
Byggnadsnämnden:
Kristoffer Norberg, ersättare

Fullmäktigeberedning för Demokrati:
Petra Modée, 2:e vice ordförande kommunfullmäktige
Petter Bykvist, ordinarie
Göran Thybäck, ersättare

Valnämnden:
Petra Modée, ledamot

Partiföreträdare:
Petra Modée


Dessutom vår representation i regionen:

Regionfullmäktige
Petra Modée, ledamot och gruppledare

Regionstyrelsen
Petra Modée, ersättare

Personalutskottet
Petra Modée, ledamot

Hållbarhetsnämnden
Petra Modée, ledamot

Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg:
Petra Modée, ersättare


Lokalföreningen:
Ulrika Jonsäll, ordförande
Petra Modée, kassör
Petter Bykvist, ledamot


Dela den här sidan

Kopiera länk