sida

Vår politik – valet 2014

Vänsterpartiet tror på Nordanstig, men för att vända trenden behöver vi bli fler medlemmar som kan arbeta för en jämlik och hållbar kommun.

Vi vill ha en skola att vara stolta över, där barnen får en bra utbildning och behörighet till gymnasiet åt alla elever.

Ett sätt att främja kompetensutvecklingen i skolan, är att göra någon av kommunens skolor till en modellskola. En modellskola bygger på vetenskaplig grund, samarbetar med högskolan och har en ständig utveckling av verksamheten. Med en sådan skola i kommunen kan vi utvecklas till en attraktiv kommun att bo i. Fler elever väljer då att stanna och gå färdigt grundskolan, istället för att välja sin grundskoleutbildning i andra kommuner.

I Nordanstig arbetar man oftast inte där man bor och många av kommunens elever har en bit att ta sig till skolan. Därför är behovet stort av en fungerande kollektivtrafik i Nordanstigs kommun. Vänsterpartiet vill dessutom att den ska vara avgiftsfri.

Kollektivtrafiken är ett miljöeffektivt sätt att resa. För att motverka miljöbelastningen från bilåkandet är det viktigt att kollektivtrafiken är långsiktig, pålitlig och prisvärd. I glesbygd är det inte alltid realistiskt med regelbundna bussturer.

VänsteVälfärdens-kärnarpartiet vill att Nordanstigs kommun arbetar med att ta fram alternativa sätt för kollektivt resande.

Vänsterpartiet vill att Nordanstigs kommun arbetar med att ta fram alternativa sätt för kollektivt resande.

Vi vill utforma en långsiktig hållbar kollektivtrafik som är avgiftsfri för alla. I ett första steg vill vi att ungdomarna ska ha avgiftsfri kollektivtrafik.

Vi ser att Nordanstig har stora möjligheter att gå före när det gäller miljö- och klimatarbete. Här finns bl.a. lokala livsmedelsproducenter och förnybar energi. Vid nybyggnation vill vi att kommunen ska använda s.k. livscykelanalyser för att minska miljöpåverkan. Vi avsätter resurser för det i vår budget.

Vi vill att kommunen endast använder förnybar energi och satsar på lokalproducerad mat som är ekologisk. För att kunna arbeta strategiskt med dessa frågor vill vi använda klimatbudget som ett verktyg för kommunen.

Vill du vara med och göra det möjligt? Vi välkomnar fler medlemmar.


Under 2017 har vi inte lämnat in några motioner.

Under 2016 har vi lämnat in dessa motioner till fullmäktige:

Motion om medborgarbudget

Motion om att bygga hyresrätter

Under 2015 har vi lämnat in fem motioner till fullmäktige:

Motion om kommunal klimatkompensation

Motion om en klimat- och miljöberedning

Motion om meröppet på biblioteken

Motion om investering i klimatomställning – ska beaktas i arbetet med finanspolicyn, besvarad i oktober 2017

Motion om 30 timmars förskola för alla – avslogs i september 2017

Under 2014 har vi lämnat in tre motioner till fullmäktige;

Motion om självstyrande grupper – bifölls maj 2015

Motion om att låta alla ta del av höjt underhållsstöd – återremitterad i maj 2015

Motion om att inrätta en ringlinje sommartid – besvarad april 2016
(”Uppdra till kommunstyrelsen att verka för en busslinje, på prov sommartid, mellan Gnarps järnvägsstation via Turistbyrån i Jättendal, Mellanfjärden, Sörfjärden och tillbaka till järnvägsstationen i Gnarp.”)

Tidigare motioner:

Motion om kommunalt stödsparande (2013) – återremitterad i juni 2014 – delvis bifallen i maj 2016

Motion om klimatbudget (2013) – avslagen i september 2014

Motion om fler cykelvägar (2010) – besvarad i mars 2015

Motion om gratis kollektivtrafik (2010) – avslagen i mars 2015

Dela den här sidan

Kopiera länk