Kulturen
Bilden föreställer fem människor runt ett bord som tittar på fotografen.

Kultursamtal

Ett öppet möte om allaktivitetshuset blev ett allmänt samtal om kulturens roll i samhället.

Vänsterpartiet Nordanstig hade bjudit in Janina Stoor, konstnär, i hennes roll som kulturutövare, till ett samtal. Även Majd Sarminey, konstnär, och Mårten Lärka, sångare och musiker, var inbjudna men kunde av olika skäl inte delta.

Efter en introduktion, och förklaring till vad allaktivitetshuset är tänkt att vara, böljade samtalet fram och tillbaka. Med funderingar kring kulturens roll kontra idrottens, kommunens ansvar kontra den ideella sektorns och om ett allaktivitetshus med kulturinslag skulle innebära att kulturen försvinner från andra kommundelar.

Där fanns både idéer om verkstäder av olika slag; ateljéer, keramikugnar, musikstudios, men även att det skulle fungera som en träffpunkt. Kanske är det bättre om föreningarna tar ansvaret för att de finns och att de istället ”stöter på” kommunen när de behöver stöd.

Är kommunens bästa kulturstöd att se till att det finns gott om möjligheter för barn och unga att prova på olika måleritekniker, lära sig spela ett instrument eller pröva att dansa? Hur ser det ut idag? Har alla barn och unga den möjligheten eller är det beroende på föräldrarnas inkomst och intresse? Kommunen har faktiskt ingen information på hemsidan om den kulturskola som finns. Kanske beror det på att det är ett studieförbund som sköter det åt kommunen och det är inte avgiftsfritt. Här finns saker att ta tag i!

En slutsats som vi kommunpolitiker måste dra är hur viktigt det är att involvera föreningslivet och medborgarna vid sådana här investeringar. Annars kan vi stå där med ett väldigt dyrt bygge som ingen använder. Särskilt viktigt är det för Nordanstig som idag står vid randen av vad ekonomin tillåter. Detta p.g.a. den nuvarande majoriteten.

Nästa tema-möte blir 12 april. Då har vi bjudit in Perola Wadin från Nordanstigs företagarförening. Så alla ni som vill prata näringsliv och om företagarföreningens roll är välkomna då.

Dela den här sidan

Kopiera länk