Finans

Vårt lokala budgetförslag

Vårt budgetförslag bygger i stort på det tema som vi haft tidigare under mandatperioden: folkhälsa och hållbarhet.

Inför årets budgetdebatt hade vi som vanligt tagit fram ett komplett budgetförslag. Det som var glädjande var att även de andra oppositionspartierna tagit sig tid att göra sina egna budgetförslag. Det tycker vi är positivt eftersom väljarna då verkligen kan se vad skillnaderna är mellan partierna.

Tankarna bakom vårt budgetförslag är att kommunen ska ta ett större ansvar för att nordanstigarna ska få större inflytande i samhället och därmed få mer inflytande över sin egen livssituation. Därför vill vi utveckla biblioteksverksamheten, pröva medborgarbudget,

Tankarna bakom vårt budgetförslag är att kommunen ska ta ett större ansvar för att nordanstigarna ska få större inflytande i samhället och därmed få mer inflytande över sin egen livssituation. Därför vill vi utveckla biblioteksverksamheten, pröva medborgarbudget,

Vi vill också att kommunen ska hjälpa till att utjämna ekonomiska och sociala skillnader. Kustbussen som kördes i somras vill vi fortsätta köra under några somrar innan vi utvärderar den. Vi vet att besöksnäringen ser positivt på den.

Vår budget syftar också till att alla barn och unga ska ha möjlighet att leva under goda och jämlika uppväxtvillkor. Därför föreslår vi att ungdomarna får möjlighet att besöka vårt badhus under loven – avgiftsfritt. 30 timmars förskola – för alla barn, även de som är barn till arbetslösa eller sjukskrivna. Gratis läxhjälp, gratis lovaktiviteter och Sportotek är också väldigt bra satsningar som vi gör på barnen.

Det här är bara en handfull av de förslag som vi har i vårt budgetförslag. Vill du veta mer?

Här hittar ni hela budgetförslaget. Eller hör av dig till oss!

Spara

Spara

Spara

Spara

Dela den här sidan

Kopiera länk