Lokalt

Inga julklappar till nordanstigarna – om majoriteten får bestämma!

jul_girlang2_52b20142e087c31d3d3dde54

På årets sista fullmäktige skulle partiernas politiska ambitioner och inriktningar debatteras och beslutas om, tillsammans med fullmäktiges mål för 2016. Det är anmärkningsvärt att majoriteten så tydligt avvisar ambitionen att ha tydliga mål för demokrati, personalpolitik samt målet att kommunens ekonomi ska rymmas inom våra miljömässiga ramar.

Glädjande var ändå att både moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna till stora delar valde att rösta på våra förslag. Detta i avsaknad av egna. De enda förslag som fanns var därmed majoritetens samt Vänsterpartiets. Moderaterna hade till vissa delar några förslag till ändringsyrkanden som naturligtvis föll.

Då både vårt budgetförslag och våra förslag till fullmäktigemål och politiska ambitioner och inriktningar har fallit, lämnade vi under mötet in tre motioner som alla var delar av vårt budgetförslag. Motionerna handlade om rätten till 30 timmars förskola för alla barn, förslag om att införa meröppet på biblioteken samt investering i klimatomställning genom divestering från fossilindustrin.

Vår förhoppning är att Vänsterpartiets politik på sikt ändå ska få genomslag i Nordanstig. Just nu har vi åtta obehandlade motioner som vi hoppas ska bifallas. Du hittar alla våra motioner här.

Med det önskar Vänsterpartiet alla en riktigt

God Jul
och ett
Gott Nytt År!

Dela den här sidan

Kopiera länk