Lokalt

Majoriteten röstade ner utveckling

Under november-fullmäktige var det inte bara vår budget som föll. Även innehållet röstade majoriteten emot. Det innebär att vi i Nordanstig har en majoritet som röstade mot:

 • att utveckla biblioteken
 • att skapa en medborgarbudget
 • att avsätta medel för att utveckla kommunen
 • att införa en ringlinje sommartid
 • att ta fram ett konkret och ekonomiskt hållbart förslag till skolstruktur
 • att avsätta resurser för att starta ett långsiktigt arbete med målet att Nordanstigs skola ska vara i toppklass och en attraktiv arbetsplats där lärarna upplever att de ständigt förbättras
 • att göra en lönesatsning på lärare, förskolelärare samt fritidspedagoger
 • att införa rätten till 30 timmars förskola för alla
 • att ge Nordanstigs Bostäder AB i uppdrag att bygga hyresrätter till rimliga hyror
 • att anordna avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för alla barn
 • att ta fram en långsiktig plan för utbyggnad av en fungerande cykelinfrastruktur
 • att ge Nordanstigs Bostäder AB i uppdrag att intensifiera upprustning och energieffektivisering av sina hyreshus
 • att se över kommunens placeringspolicy så att vi inte investerar i fossil-företag
 • att ta fram en handlingsplan för hur vi snabbast och utan att förlora intäkter kan divestera i fossilindustrin.

Det är beklagligt, men så är läget. Vänsterpartiet ger dock inte upp! Många av förslagen kommer att återkomma i form av motioner vilket gör att kommunledningen måste ta itu med förslagen.

Ett av våra yrkanden bifölls, och det hade varit svårt för dem att avslå det; en tydlig konsekvensbeskrivning – som beskriver kostnader, konsekvenser för verksamheterna samt miljön – ska finnas vid alla verksamhetsförändringar och ekonomiska beslut.

Om lite drygt en vecka kommer resterande delar av budgetärendena att avgöras. Då ska fullmäktige besluta om vilka politiska ambitioner och inriktningar som vi ska ha under mandatperioden, och vilka fullmäktigemålen ska vara. Vi hoppas att vi ska få större gehör från majoriteten när det gäller dessa för vi är obotliga optimister!

Dela den här sidan

Kopiera länk