Allmänt

Kollektivtrafikdag 21 november

kollektivtrafikdag

I distriktet finns många frågor om hur vi som är förtroendevalda arbetar med kollektivtrafikfrågan. Vänsterpartiet har ju stora förhoppningar på att få en avgiftsfri kollektivtrafik – en politisk reform som skulle gynna låginkomstagare samt barn och unga mest. Varför genomför vi inte det idag? Vi sitter ju i majoritet!

Vi kommer att få höra Peter Kollin, hållbarhetsdirektör på Region Gävleborg, berätta om X-trafiks verksamhet. Emma Wallrup, riksdagsledamot (V) kommer berätta om Vänsterpartiets politik på riksnivå och Petra Modée, ledamot i Hållbarhetsnämnden Region Gävleborg, som kommer att berätta om det samåkningsprojekt som är på gång.

Det kommer finnas tid för diskussion om våra regionala prioriteringar.

Distriktet bjuder på fika 11.30-12.00.

Tid: 12.00-16.00

Plats: Vänsterpartiet Gävles lokal (Brynäsgatan 38B)

Anmälan: senast 14 november till [email protected].

Dela den här sidan

Kopiera länk