Lokalt

Har du tänkt färdigt, Åke Bertils?

I regeringens vårbudget fanns ett förslag om höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar med. 300 kr extra för varje barn lägger regeringen i en pott. barn-fb3-760x542Tyvärr kommer de familjer som har det allra sämst, de med försörjningsstöd, inte att få 300 kr extra i månaden fast de så väl skulle behöva. Detta eftersom försörjningsstödet räknas ned med lika mycket och den sammanlagda inkomsten blir densamma.

I regeringens vårbudget fanns ett förslag om höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar med. 300 kr extra för varje barn lägger regeringen i en pott. Tyvärr kommer de familjer som har det allra sämst, de med försörjningsstöd, inte att få 300 kr extra i månaden fast de så väl skulle behöva. Detta eftersom försörjningsstödet räknas ned med lika mycket och den sammanlagda inkomsten blir densamma.

Kommunen har dock möjlighet att påverka det genom att bestämma sig för att höjningen av underhållsstödet inte ska tas med i beräkningen av ekonomiskt bistånd. I våras lämnade Vänsterpartiet därför in en motion till Nordanstigs kommunfullmäktige och vi hade väntat oss en snabb och enkel process eftersom de socialdemokrater och miljöpartister som sitter i majoriteten i Nordanstig borde känna ett ansvar för sin regerings budget.

Tyvärr verkade de inte fullt ut ha förstått innebörden i motionen vilket gjorde att den återremitterades. Vi saknade den på ärendelistan på kommunfullmäktigemötet i juni. Det innebär att fullmäktige inte hinner ta ett beslut innan den 1 september då förslaget ska börja gälla.

Vi vill därför fråga Åke Bertils, som yrkade på återremiss; har du tänkt färdigt nu?

Katarina Roos
partiföreträdare (V)
Nordanstig

Petra Modée
kommunfullmäktigeledamot (V)
Nordanstig

(insändare publicerad i HT 8/8 2015)

Dela den här sidan

Kopiera länk