Lokalt
Jonas Sjöstedt Skönsmomodellen

Nordanstig – en attraktiv arbetsgivare?

Just nu pågår en generationsväxling i de kommunala verksamheterna och personalen kommer successivt att bytas ut.

Med det följer stora utmaningar för småkommuner som Nordanstig. Vi har svårt att matcha de större kommunernas löner och möjligheter till karriär. Desto viktigare är det då att kommunen tar ett strategiskt grepp över personalpolitiken för att göra Nordanstig till en attraktiv arbetsgivare. Endast då kan vi klara av konkurrensen med andra kommuner.

I våras bifölls min motion om självstyrande grupper av kommunfullmäktige. Det var överraskande, men glädjande. Istället för att, som kommunstyrelsen föreslagit, anse motionen besvarad så insåg delar av majoriteten hur illa det är ställt i vår kommun. Med motionen i bakfickan har vi politiker, men framförallt kommunens personal, möjlighet att driva frågan om självstyrande grupper aktivt. Varje personalgrupp ska ha möjlighet att organisera sig i självstyrande grupper. Motionen föreslår inte HUR det ska gå till eftersom det kan göras olika i olika delar av kommunens verksamhet.

Jonas Sjöstedt Skönsmomodellen
Jonas Sjöstedt på praktik på Skönsmons hemtjänst, Sundsvall, för att lära sig mer om den s.k. Skönsmomodellen.

Målet med motionen är att personalen ska bli bättre organiserad, att de ska trivas på jobbet och känna delaktighet i sitt arbete. Då tror jag att kvaliteten för både elever, brukare, boende och medborgare ökar. Det är väl investerade pengar!

Nu har det gått några månader sedan motionen bifölls och det kan vara på sin plats att fråga majoriteten vad som händer. Vi vet att vi har stora problem med sjuktalen. Vi vet att vi har stora problem med att kompetent personal väljer att sluta. Vi vet att vi har svårigheter att besätta de vakanta platserna. Vi vet att många mår dåligt på sitt arbete. Så vad gör den politiska majoriteten åt detta?

Enligt kommunens värdegrund ska organisationen präglas av öppenhet, tillit, lärande, utveckling och kreativitet. Det är mycket bra ledord, men de måste realiseras. Menar vi allvar med att Nordanstig ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare så måste vi låta personalen få ansvar, befogenheter och resurser för att utföra sina arbetsuppgifter. Det är också självklart att de ska få den kompetensutveckling som de behöver för att utvecklas och fullgöra sitt arbete på bästa sätt.

Vi måste inse att personalen är vår viktigaste resurs. Att ge dem möjligheter att utveckla verksamheterna är en investering på flera plan. De känner sin verksamhet bäst och det kommer leda till ett mer effektivt utnyttjande av arbetstiden. De kommer trivas på arbetet – och berätta om det för vänner och bekanta. Så blir Nordanstig en attraktiv arbetsgivare!

Petra Modée (V)

kommunfullmäktigeledamot

(insändare publicerad i HT 18/7 och i ST 21/7)

 

Dela den här sidan

Kopiera länk