Fördelningspolitiken

Höjt underhållsstöd

I regeringens höstbudget, ni vet den som röstades ner, fanns pengar avsatta för att höja underhållsstödet för ensamstående föräldrar. Det var en del av den uppgörelse som regeringen gjorde med Vänsterpartiet.

I samband med det skrev vi en motion till kommunfullmäktige där vi yrkade att kommunen inte skulle räkna in höjningen av underhållsstödet vid beräkningen av ekonomiskt bistånd eftersom det då skulle förfela sitt syfte och endast glädja kommunens ekonomer.

ulla-ny1-760x297

Eftersom regeringens budget röstades ner, har inte några extrapengar delats ut. Nu kommer dock regeringens vårbudget och vi har redan fått förhandsinformation om att stödet kommer höjas från och med 1 september i år.

På dagens kommunstyrelsemöte ligger vår motion som ett ärende och tjänstemannaförslaget är att avslå motionen då det inte längre är aktuellt (eftersom regeringens budget föll i höstas). Vi anser dock att den i högsta grad är aktuell då den kommer införas 1 september i år.

Därför kommer vi naturligtvis att yrka på bifall, och om det inte går igenom, återremiss. Det är viktigt att poängtera att det här är ett förslag som INTE ökar kommunens kostnader.

Dela den här sidan

Kopiera länk