Lokalt

Det är bistra tider

Att det är tuffa tider i Nordanstig kan väl inte undgått någon. Under flera år har politikerna inte klarat av att göra de besparingar som behövs för att kommunen ska ”komma i kostymen”.

Vänsterpartiet har länge hävdat att det viktiga för eleverna är att skolan håller en hög och jämn kvalitet. Istället har majoriteten valt att prioritera byskolor i alla kommundelar. Det gör att skolans kostnader ökar – fler lokaler ger en ökad lokalkostnad – och dessutom blir den ojämlik då byskolorna får fler lärare per elev än de större skolorna. Istället vill vi göra tvärtom; minska lokalkostnaderna/elev och ge eleverna lika tillgång till lärare.

Vi köper dock inte tjänstemännens förslag rakt av, utan vill även fortsättningsvis ha årskurs 4-6 i Gnarp, Harmånger och Ilsbo. Där finns det behöriga lärare och tillräckligt med elevunderlag.

Kommunen har flera så kallade särskilda boenden. Om kommunen istället centraliserar de särskilda boendena och har dem på färre orter, så ökar möjligheterna för personalens samordning och vi kan därmed spara pengar med samma verksamhet. Det tycker Vänsterpartiet är bra. I tjänstemännens förslag till budgetbesparingar kommer de särskilda boendena Björkbacken och Hagängsgården ombildas till så kallade trygghetsboenden, vilket ger en lägre standard på omsorgen då det inte krävs att personal finns där nattetid.

Trygghetsboenden är dock bra ur flera aspekter. För de äldre som klarar sig själva, men tycker att det är arbetsamt att skotta snö, hugga ved eller rensa hängrännor, kan trygghetsboende vara ett alternativ till hyreslägenhet. Dagtid finns personal på plats om det behövs. Gemensamhetsutrymmer gör det också möjligt att på ett enkelt sätt träffa andra på boendet. Hemtjänstens arbete blir också  mer effektivt då flera av brukarna bor i dessa trygghetsboenden.

Vänsterpartiet tror att det ur kriser kan komma mycket nytt. Vi tvingas helt enkelt att tänka annorlunda. Förhoppningsvis vågar fullmäktige ta även de svåra besluten på morgondagens extrainsatta fullmäktigemöte.

/Petra Modée

Dela den här sidan

Kopiera länk