Allmänt

Låt alla barn få del av höjt underhållsstöd

Barnfattigdomen i Sverige har länge debatterats. Det har dock gjorts alldeles för lite för att komma tillrätta med detta problem. En av de viktigaste åtgärderna är att höja underhållsstödet för ensamstående föräldrar.

Vänsterpartiet har nu i en uppgörelse med regeringen fått igenom att detta ska höjas med 300 kr per barn och månad. För många barn och deras föräldrar innebär detta ett mycket välkommet tillskott till en ansträngd ekonomi.

För Vänsterpartiet är det viktigt att denna satsning kommer alla barn till del. De barnfamiljer som har det allra svårast ekonomiskt är de som lever på ekonomiskt bistånd. Vi vill därför att kommunen inte räknar med denna inkomstökning vid beräkningen av det ekonomiska biståndet.

Detta är en satsning som inte kostar kommunen en enda krona men betyder väldigt mycket för de allra fattigaste barnfamiljerna. Det vore en skam för vår kommun om man låter de fattigaste barnen inte få del av denna nödvändiga satsning.

Katarina Roos (V)
partiföreträdare

Petra Modée (V)

Dela den här sidan

Kopiera länk