Lokalt

Fullmäktige och budgetfunderingar

På kvällens fullmäktige kommer budgetramarna för 2015 att fastslås. Centern har aviserat att de anser att kommunen har för mycket pengar att röra sig med – de vill sänka skatten. Inte bara en gång, utan 3 år i rad. Då är frågan vad de andra partierna gör för bedömning av budgetläget för kommunen. Har Nordanstig den goda ekonomin att vi kan sänka skatten utan att det får konsekvenser för verksamheterna? Är skolan, vården och omsorgen av en så god kvalitet att vi tryggt kan sänka kraven på kvaliteten?

Vänsterpartiet anser inte det. Vi anser att det finns stora brister i de kommunala verksamheterna i Nordanstig. Så länge vår kommunala skola är i bottenskiktet, finns inga möjligheter att lägga ytterligare börda på verksamheterna genom att beordra dem att effektivisera. Vi tror inte att skolan blir bättre för att det blir fler barn i varje klass. Vi tror inte att skolan blir bättre för att de väljer bort att köpa in nya läromedel.

Vänsterpartiet lägger därför ett eget förslag till budgetram. Vi lägger in 15 Mkr från skatteutjämningsbidraget och vill ha samma skattesats som i år. Vi vill också att

  • arbetet med att inkludera klimat/miljöarbetet i budgeten påbörjas och att det avsätts resurser till detta
  • resurser avsätts för att starta ett långsiktigt arbete med modellskolor med målet att Nordanstigs skolor ska vara i toppklass och en attraktiv arbetsplats där lärarna upplever att de utvecklas
  • kostnaden för en ringlinje sommartid (Gnarps järnvägsstation – turistbyrån i Jättendal – Mellanfjärden – Sörfjärden – Gnarps järnvägsstation) tas med i budgetarbetet
  • utreda hur kollektivtrafiken kan bli bättre och mer användbar för nordanstigsborna.

Vi tror nämligen att det som kan få folk att flytta till Nordanstig är om vi har en skola i toppklass och  en bra kollektivtrafik. Vänsterpartiet tar också miljö/klimatfrågan på allvar. Därför vill vi satsa resurser i budgeten för att se till att det finns personal för att arbeta med de frågorna. Istället för att sänka skatten skulle vi vilja sänka avgifterna i kollektivtrafiken. Vi vill också ta ett rejält omtag när det gäller busslinjer och -turer i Nordanstig. Mer och mer verksamhet läggs i Bergsjö och när kommunen nu äger Bergsjögården så anser vi det självklart att alla i Nordanstig på ett enkelt sätt ska kunna ta sig till och från Bergsjögården. Allt annat är diskriminering.

Du kanske undrar vad ”modellskolor” är för något? Ja, det är helt enkelt skolor som samarbetar med universitet eller högskolor för att praktiskt utveckla pedagogiken. Lärarna kommer då, parallellt med sitt arbete, studera på distans – en vidareutbildning som kommer göra Nordanstigs skolor mer attraktiva – på en pedagogisk institution. De kan omedelbart omsätta sina lärdomar i praktiken – och ge feedback till sina lärare; fungerade det? Varför? Varför inte?

Så du ser att det finns mycket att göra i Nordanstig! Att i det läget sänka skatten skulle slå undan benen för verksamheterna och Nordanstig.

 

Dela den här sidan

Kopiera länk