Näringslivet

Ringlinje sommartid

För Vänsterpartiet är kollektivtrafiken en prioriterad fråga. En stor del av Nordanstigs kollektivtrafik upphör under sommarlovet då skolorna har stängt.

Det innebär svårigheter för de utan bil; barn och ungdomar, men även äldre, att ta sig till havet för att sola och bada. I Mellanfjärden finns också en attraktion som växer för varje år: Trolska Skogen. Vi har därför lyft upp frågan om en ringlinje på kommunstyrelsemötet i maj. Frågan ska utredas av förvaltningen och förhoppningsvis kan ringlinjen bli verklighet till sommaren 2015.

Om majoriteten väljer att inte ta med den i budgetarbetet så kommer Vänsterpartiet göra allt vi kan för att driva den frågan själva. I dagsläget är kostnaden för ringlinjen okänd, men kostnaden för att INTE införa den kan komma att mätas i antalet parkeringsplatser och ökad biltrafik till Trolska Skogen.

Dela den här sidan

Kopiera länk