Allmänt

Den politiska organisationen

På morgondagens kommunstyrelsemöte finns ett ärende som är otroligt stort och övergripande. Ett ärende som, om det bifalls, kommer påverka hela kommunens organisation. Kommunchefen har fått i uppdrag att se över kommunens organisation för att skapa en mer effektiv tjänstemannaorganisation. Så långt är allt gott och väl.

I kommunchefens förslag finns även ett hastigt hopkokat förslag om hur den politiska organisationen ska förändras. Den ska, enligt förslaget, slimmas genom att man tar bort de två nämnderna för utbildning och omsorg (UK-nämnden och OL-nämnden). Istället hamnar de funktionerna som två separata utskott under kommunstyrelsen.

Det kan vid en första blick se ut som en bra idé, men det gäller att skapa en effektiv politisk organisation UTAN att förlora i demokratisk trovärdighet. Förra gången som en organisationsförändring var i faggorna så protesterade de kvinnliga, yngre politikerna (över blockgränserna). Varför då? Jo, när man skär ner på antalet ledamöter och nämnder så ökar arbetsbördan för de förtroendevalda som är kvar. Då tar de yngre politikerna och tackar för sig. De flesta prioriterar nämligen familj och jobb.

Kvar blir de gamla rävarna. Pensionärerna som ändå inte har något att göra. Om vi vill ha det så så ska vi yrka bifall på kommunchefens förslag. Vänsterpartiet tycker att detta är en dålig idé. I alla fall som den har presenterats i handlingarna. Vi får se vad som sägs imorgon på mötet.

Dela den här sidan

Kopiera länk