Allmänt

Gratis kollektivtrafik – inte bara för ungdomar

Vänsterpartiet går idag ut med ett förslag om gratis kollektivtrafik för barn och ungdomar upp till 18 år. För det finns tre bra argument.

Det första är naturligtvis en miljöfråga. Ju färre fordon som trafikerar vägarna – desto mindre utsläpp. Det ökar också säkerheten för andra trafikanter – som cyklister och gångtrafikanter.

För det andra är det en fråga om välfärd. Familjer ska inte behöva välja mellan bussbiljett till barnen eller mat på bordet. Särskilt besvärligt blir det för barnfamiljer med många barn (och det vill vi ju ha).

Och då kommer vi till det tredje argumentet som handlar om tid. Hur många föräldrar är det inte som skjutsar sina barn fram och tillbaka till olika aktiviteter runt om i kommunen? Än värre blir det när de olika barnen har olika aktiviteter i olika kommundelar. Föräldrarnas fritid går många gånger åt till att skjutsa barnen fram och åter, kors och tvärs.

Vänsterpartiet i Nordanstig vill gå ett steg längre. Varför ska någon betala för bussen? Bussen är ju de allra flesta gångerna det bästa transportmedlet. Då ska vi uppmuntra det istället för att folk sitter och åker i varsin bil till jobbet. Vi vill ha gratis kollektivtrafik för alla. På så sätt skulle kommunens kostnad per biljett MINSKA.

Kommunens totala miljökostnad skulle också MINSKA. Familjerna får mer pengar över – som de kan spendera hos kommunens företagare. Som ökar omsättningen och kan anställa fler personal. Vilket i slutändan höjer skatteintäkterna för kommunen.

Vänsterpartiet i Nordanstig vill också förbättra kollektivtrafiken inom kommunen. För att det ska finnas intresse från invånarna att åka buss så måste där finnas bussturer som överensstämmer med behoven. Idag är bussturerna enbart uttänkta för de som arbetar i Hudiksvall eller Sundsvall. De fungerar dåligt om man arbetar på obekväm arbetstid, pendlar mellan Hassela och Stocka, eller för fritidsåkande.

Det vill vi ändra på.

Dela den här sidan

Kopiera länk