Administrationen

Kompetensbrist bland tjänstemännen

När nu hemtjänsten ska läggas över på privata utförare tycker man att det borde bli en besparing för kommunen. Men, nej – det visar sig ännu en gång att trots den växande skaran improduktiva tjänstemän så finns det inte nog med kompetens att övervaka den privatiserade hemtjänsten utan man ska ta ”professionell hjälp” utifrån samt tillsätta en ny tjänst för ändamålet! En högt prioriterad fråga för Vänsterpartiet vid ett maktskifte måste bli en översyn och effektivisering av den administrativa överbyggnaden i kommunen. Det rimmar mycket illa med krympande skatteunderlag, utförsäljning och privatisering av alltfler verksamheter samt en mycket hårdbantad bemanning inom kärnverksamheterna att antalet chefer och tjänstemän inte minskar utan ökar!

Jörgen Myhrman

Dela den här sidan

Kopiera länk