Allmänt

Valfrihet, pyttsan!

(Inlägg skickat till [email protected] den 3/2)

Allianspartierna maler på om sin ”valfrihet” inom vård och omsorg, nu senast Åsa Malmström på HT:s ledarsida den 3/2. Det är med rena lögner som ”du som har rätt till hemtjänst kan välja vem som ska komma hem till dig” man på ett hjärntvättsliknande sätt försöker sälja in sin dolda agenda vilken vi alla redan så väl känner till – montera ned allt vi skapat gemensamt och låt de fria marknadskrafterna råda över hela samhället. Det är rent osmakligt att ni ger er till att försöka missleda en grupp människor som i många fall är gamla med utslitna kroppar och inte alltid har så lätt för att hänga med i svängarna mentalt sett heller längre. Man har som hemtjänstbrukare lika liten möjlighet att påverka VEM som kommer hem till en med en privat utförare som med en kommunal, skillnaden är däremot att det privata alternativet måste ta pengar från de skattemedel som är menade att användas till vårdresurser åt brukarna för att kunna ge en hög lön till sin företagsledning samt en så stor vinst som möjligt till sina aktieägare. Det är uppenbart att allianspartierna fullständigt glömt bort, eller struntar i, de grundidéer som byggt upp vårt land till ett föredöme. Solidaritet, allas lika värde och rätt till samma vård, skola och omsorg oavsett ekonomisk situation är snart ett minne blott om vi inte kastar ner dem från regeringstaburetterna i höst.

Jörgen Myhrman

Dela den här sidan

Kopiera länk