Energi/teknik

Vindkraft – eller inte vindkraft

Centern och socialdemokraterna verkar vara kluvna i frågan om vindkraft. På något annat sätt kan man inte tolka deras beteende. Eller är det tjänstemännen som bestämmer i Nordanstig?

När kommunstyrelsen får upp ett ärende på bordet är det normala att handlingarna skickats ut i förväg. Anledningen är enkel. På så sätt kan vi politiker läsa igenom handlingarna och diskutera ärendena i våra partier så att vi vet vad vi ska tycka på mötena. När då tjänstemännen då och då ändå slänger nya papper på bordet vid sittande möte vill vi ofta bordlägga ärendet för att hinna diskutera igenom det.
När tjänstemännen slänger papprena i bordet och poängterar att vi måste ta ett beslut idag – i morgon är det försent. Ja, då förutsätter vi att det verkligen har varit ont om tid. Så icke i detta fallet med vindkraften. Vi kunde själva konstatera vid en relativt snabb genomläsning att handlingarna var daterade ca 2 veckor innan mötet och naturligtvis hade hunnit med den ordinarie postgången. Det fanns ingen anledning att vi inte skulle ha fått tagit del av handlingarna i förväg. Om det inte är så att tjänstemännen inte vill att vi ska hinna läsa igenom det. Eftersom de vet att vi då kommer att avslå förslaget.
Själva ärendet handlade om ett remissyttrande som Länsstyrelsen ville ha in angående en ansökan om att bygga vindkraftverk på berget mellan Hudiksvall och Nordanstigs kommuner. I kommunstyrelsen har alla partier varit ense om att vindkraft är positivt. Bl.a. så har kommunen gått med i ett vindkraftskollektiv tillsammans med andra hälsingekommuner. Att vi då skulle skicka in ett yttrande som var så negativt skrivet som det som låg framför oss på bordet – ja, det fanns inte på kartan helt enkelt. Istället fick samhällsbyggnadschefen i uppdrag att undersöka om vi kunde få någon veckas uppskov för att hinna skriva om yttrandet.
Vad händer då? Jo, samtidigt som vi fattar det beslutet så tas samma ärende upp i byggnadsnämnden som ett extraärende! Byggnadsnämnden hinner inte heller läsa igenom skrivelsen ordentligt, men har ändå bråttom att godkänna den. Så bråttom att man justerar ärendet omedelbart samt skickar iväg det med faxen …
Detta resulterar i att kommunstyrelsen tvingas till ett extramöte för att i all hast behandla detta ärende. Man konstaterar där att majoriteten anser att vi bör ansluta oss till Miljökontorets slutsatser som mer överensstämmer med kommunstyrelsens åsikter. Detta blir också mötets beslut. Man tar dock inte avstånd från byggnadsnämndens agerande eller yttrande. Vänsterpartiet yrkar då på att kommunstyrelsen ska ta avstånd från byggnadsnämndens yttrande, vilket bifalls.
Slutsatsen som jag drar är att det finns stora och djupa klyftor inom de två stora partierna i Nordanstig: centern och socialdemokraterna. Man vågar dock inte ta tag i problemen. Detta kan bli ett stort problem för Nordanstig som kommun. Om de två största partierna har interna problem som man inte vågar lösa; hur ska man då kunna lösa kommunens ekonomiska problem.
Detta med vindkraften är endast ett symptom. Jag är rädd att vi kommer att få se mycket mer av detta innan något riktigt allvarligt händer.

Dela den här sidan

Kopiera länk