Finans

Betalningssystemet – en infrastruktur

De få kommersiella affärsbankernas oligopolställning på finansmarknaden i Sverige utestänger andra alternativ att verka på jämlika villkor.

Betalningssystemet är en infrastruktur som borde ligga under demokratiskt ansvar.

Att det skall gå att flytta personer och gods på vägarna är ett ansvar som samhället har tagit på sig. Detta gäller däremot inte när det handlar om att flytta pengar. Det är en uppgift där ansvaret lämnats till privata intressen. Detta är orimligt. Det borde vara självklart att samhället ansvarade för att det finns ett betalningssystem som är öppet för alla.

När man köper en vara så kan leverantören räkna med att det finns ett väl fungerande transportsystem för godset. Det finns vägar, järnvägar och flygplatser som tillsammans bildar en infrastruktur i samhället. Denna är tillgänglig för alla och fungerar under samhällets demokratiska ansvar.

När man skall betala varorna, så finns det däremot inget motsvarande offentligt ansvar för att man kan flytta pengarna. Då är det privata aktörer – banker – som tillhandhåller detta. De bestämmer villkoren, och priserna, när man använder systemen. En grundläggande funktion, som är absolut nödvändig för att samhället skall fungera, ligger alltså utanför det gemensamma demokratiska ansvaret. Detta ger en enorm makt och en säker inkomstkälla till några få aktörer.

Vikten av att betalningssystemet alltid fungerar har nyligen uppmärksammats av Riksrevisionen i en rapport (RiR 2007:28), som kan hämtas på adressen: http://www.riksrevisionen.se gå till Sök rapport och sök på Beslutsdatum 2007-12-10. Där diskuteras inte betalningssystemet som en infrastruktur som borde ligga under demokratiskt ansvar. Den frågan borde bli föremål för debatt.

Kåre Olsson
Ordförande i JAK Medlemsbank

 

Dela den här sidan

Kopiera länk