Allmänt

Budgeten för 2008

När kommunfullmäktige hade att ta ställning till nästa års budget så var det ingen rolig läsning. Årets misshushållning gör att man har ett oerhört dåligt utgångsläge nästa år. Vänstern varnade för detta redan innan valet.

När kommunfullmäktige röstade igenom budgeten för 2008 så var det inte mycket att glädjas åt, men det fanns heller inte så många val. Framförallt är det UK-nämndens oansvarsfulla beteende under detta år som har gjort att kommunen har stora sparkrav på sig. Endast UK-nämnden måste spara ca 8 miljoner kronor för att budgeten ska hålla.

I samband med budgetdiskussionerna har centern även lagt förslag om en organisationsförändring som innebär att man slår ihop verksamhetsnämnderna till en enda. På så sätt menar man sig spara över 5 miljoner på ett bräde. Det är enligt Stig Eng det enda sättet att  skapa en mer effektiv verksamhetsorganisation. Vi i vänstern är dock avvisande till hans påstående. Vi menar att det i alla organisationer, både kommunala och kommersiella, finns funktioner som delas av alla divisioner eller avdelningar. Till exempel finns det nästan alltid en central lönehantering, personalavdelning, informationsavdelning o.s.v. Stig Eng har offentligt uttalat sig och sagt att det inte kan finnas en verksamhet som styrs av två olika nämnder. Det är tråkigt att han har så liten tilltro till politikernas samarbetsvilja.

Det har inte varit någon omfattande diskussion utanför kommunstyrelsens arbetsutskott under året och förslaget släpptes som en bomb redo att brisera. Centern försökte dock få igenom förslaget i fullmäktige utan att ledamöterna presenterats en konsekvensanalys. Mycket slarvigt! Det var dock strongt av ledamöterna att vägra detta och återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Jag har en gnagande misstanke om att man försökte trumfa igenom organisationsförändringen för att slippa problemet med den ansvarslösa UK-nämnden. Om man klubbat igenom organisationsförändringen till en nämnd så hade med all säkerhet centerns starke man, Sven-Åke Eriksson, blivit ordförande för den. Man hade på så sätt sluppit sparka UK-nämndens ordförande Hans Betulander.

Vänsterns enda företrädare, Carina Malmborg, förklarade tydligt vänsterns ställning och yrkade först för ett avslag för organisationsförändringen. När det blev tydligt att fullmäktige var delat; många ledamöter yrkade återremiss, så tog hon dock tillbaka sitt yrkande för att sälla sig till skaran som röstade för återremiss. Det är tur att det finns ledamöter som har styrka att stå upp och kräva ett ordentligt svar på vilka konsekvenserna blir. Visst är det viktigt att vi vågar fatta beslut om besparingar och förändringar, men de ska inte ske oöverlagt.

Vänstern har, med en dåres envishet, i flera år pläderat för en strukturförändring inom skola/förskola utan att någon har lyssnat. När nu centern äntligen förstår att något måste göras så slänger man sig på första bästa tjänstemannaförslag och försöker rusa igenom fullmäktige genom att hota med underskott om det inte genomförs. Det är fult. Att centern, och även andra partier, inte haft samma framförhållning som vi är ingen ursäkt för att genomdriva förändringar innan man analyserat konsekvenserna av dem.

Dela den här sidan

Kopiera länk