Allmänt

Mörkläggning i Nordanstig?

Istället för att lösa kommunens allvarliga ekonomiska problem så sysslar allianspartierna med en omorganisation för att mörklägga bristerna.

Nu börjar Stig Eng (c), kommunalrådet i Nordanstig, och hans allierade (m och kd) i Nordanstig visa sina rätta ansikten. Under det första mandatåret har de visat total avsaknad av ansvar och kompetens, speciellt i utbildning- och kulturfrågor. Det har resulterat i ogenomtänkta förslag som inte tjänar något annat syfte än att skapa misstroende och otrygghet i Nordanstig. När skolchefen kommer med olika bergsäkra uttalanden om nedläggningar av olika skolor varje vecka så blir det inte roligt att vara varken förälder eller barn.

De styrande partierna visar en arrogans mot de skattebetalande medborgarna när de slösar bort deras skattepengar. Revisorerna flaggade redan i april till kommunalrådet Stig Eng om att UK-nämnden inte fungerar och att nämnden inte diskuterar strategier för de besparingskrav som är ålagda. Det är en oerhört stark signal om att något är fel. Stig Eng visste att det inte fungerade i UK-nämnden men ändå väljer han att inte ta upp detta i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen som faktiskt har ett ansvar att utöva tillsyn på nämnderna. Varför väljer man att inte lyfta frågan på dagordningen? Är det för att mörklägga och blanda bort korten för kommunfullmäktige och kommunmedborgarna om att samarbetet i alliansen inte fungerar?

Nu vill man genomföra "besparingar" genom att slå samman nämnderna och förvaltningarna till en enda. En nämnd med dubbelt så många ledamöter som tidigare i de bägge nämnderna. Och så erbjuder man mycket gentilt alla partier ordinarie platser i denna nämnd. Är det månne en muta för att försäkra sig om majoritet när förslaget läggs i fullmäktige? Varför vill man på detta sätt ombilda sin regering? Jo, den nuvarande fungerar ju inte och då tar man den enkla vägen och genom en "omorganisation" så slipper man styra bort de obekväma ledamöterna. De kommer antagligen inte att finnas med alls i den nya organisationen. Därmed förhindrar man ju också stora tidningsrubriker och Nordanstig slipper stå i skottgluggen i media.

En sammanslagning av nämnderna omöjliggör även revisorernas uppgift. Hur ska man kunna föreslå fullmäktige att en nämnd INTE får ansvarsfrihet – om nämnden inte finns vid årets slut?

Istället för att omorganisera så måste vi ta nya tag och fokusera på långsiktiga väl genomtänkta lösningar. Titta på olika förslag, ställ dem mot varandra och se till de lösningar som garanterar den bästa kvalitén för kommunmedborgarna på lång sikt. Vill vi att våra barn ska få bra utbildning även i framtiden så måste vi våga ta tuffa beslut.

Dela den här sidan

Kopiera länk