Lokalt

Politikerförakt?

Sittande på ordinarie plats motionerar moderaternas Ove Wallberg mot ersättarnas arvode i en bedräglig motion som synes handla om kulturbidrag.

Dagens kommunfullmäktige har att ta ställning till en försåtligt skriven motion som inkommit från moderaterna. Motionen börjar med orden ”Ett rikt kulturliv är stimulerande för innevånarna i vår kommun.” Sedan fortsätter den med att beskriva alla de fantastiska kulturyttringar som finns i Nordanstig. Yrkandet handlar däremot om att ta bort arvodet för icke tjänstgörande ersättare i de kommunala nämnderna. Som ett tilläggsyrkande finns det med att de därigenom frigjorda pengarna ska användas i kulturbudgeten.

Som ny inom politiken kan jag känna det som en personlig förolämpning när man med detta menar att vi icke tjänstgörande ersättare inte har samma värde som de ordinarie. Jag känner själv att min plats som ersättare är en inskolningsperiod och jag är naturligtvis mån om att kunna gå på så många möten som möjligt. Som representant för ett litet parti så är jag även den enda partirepresentanten i min nämnd. Det gäller även för miljöpartiet och folkpartiet som inte heller har några egna platser i nämnderna.

Jag ser detta som ett försök från Ove att få bort oss småpartier från mötena. Kan det bero på att vi höjer rösten och är obekväma? Vore det inte bättre att du använde din tid och ditt engagemang till att lösa de stora problemen i Nordanstig? Istället för att leta efter nålpengar.

Vilket är moderaternas motiv för att formulera motionen som man gör? Är det någon som tror att moderaterna tänker satsa på kulturen? Nä, jag trodde inte det heller.

Petra Modée

Dela den här sidan

Kopiera länk