Allmänt

Öppna nämndsmöten

Vänsterpartiets Carina Malmborg motionerar om öppna nämndsmöten för en levande demokrati.

På kvällens kommunfullmäktige kommer Vänsterpartiets motion om öppna nämndsmöten upp. Det är Carina Malmborg som har motionerat för mer och fler öppna nämndsmöten i kommunen.

Vi i vänsterpartiet vill värna den enskilda kommuninnevånarens rätt att få reda på vad politikerna egentligen beslutar om. Det är ett enkelt sätt att öka intresset för den lokala politiken. När kommuninnevånarna blir delaktiga i den politiska processen så ökar inte bara intresset utan förståelsen för varför vissa saker kan ta tid. Det ger även småpartier möjlighet att delta i mötena även om man inte har någon representant. När pressen släpps in så blir förhoppningsvis även deras bevakning mer objektiv och grundligare; något som gynnar alla, både politiker och den enskilde medborgaren.

Det är flera saker som föranlett till att motionen skrevs. En valseger innebär makt, men även ansvar och det har inte de borgeliga politikerna visat när det gäller UK-nämnden. UK-nämnden har under hela året vetat om att något drastiskt måste göras för att budgeten ska hållas.

Ändå har man undvikit det oundvikliga och reagerat med att blunda. Hade det kunnat ske om mötena varit öppna? Nej, då hade politikerna varit tvungna att komma förberedda till mötena och med konstruktiva förslag.

Vi håller tummarna för att fler än vi tycker att medborgarna har rätt att veta om deras valda politiker håller måttet.

Dela den här sidan

Kopiera länk