Kulturen

Kultur och idrott

Vi vill att kommunen ska ha en levande kulturpolitik. Kulturen ska föras ut i människors vardag och Nordanstigs invånare måste få tillgång till varierande konstarter. Kommunens ekonomiska läge innebär dock begränsningar.

Vänsterpartiet i Nordanstig vill att kommunen ska ha en levande kulturpolitik. Kulturen ska föras ut i människors vardag: skolor, arbetet och kommunala mötesplatser. Nordanstigs invånare måste få tillgång till varierande konstarter, särskilt barn och ungdomar. Konsten måste vara fri oavsett om den kommer från samhället eller från det privata.

Dagens ekonomiska läge innebär att vänsterpartiet i första hand tvingas värna om den kärnverksamhet som kommunen, enligt lag, är skyldig att tillhandahålla. Därför kommer våra ambitioner på kultur- och fritidsområdet att få anstå tills kommunens ekonomi är sådan att den klarar av fler utgifter. Att lova något annat vore opportunt och att lura väljarna med valfläsk som inte existerar.

Vi är medvetna om att ett rikt kulturliv är attraktivt och kan locka fler att flytta till kommunen och därför kommer det i varje enskilt ärende att bli en balansgång.

Vi vill att kulturpolitiken ska motverka eventuella snedfördelningar och överbrygga klyftan mellan Nordanstigs invånare – kvinnor/män, gamla/unga, infödda/inflyttade, funktionshindrade/ icke funktionshindrade.

När det gäller idrott är det viktigt att tillgång till idrott inte får bli en klassfråga. Samhällets resurser skall utnyttjas ur ett jämställdhetsperspektiv.

Dela den här sidan

Kopiera länk