Lokalt

Vårt lokala valmanifest

Vårt valmanifest för Nordanstig är kort och koncist. Skola/barnomsorg och äldrevård är våra prioriterade frågor.

Vårt valmanifest innehåller 3 stycken hjärtefrågor:

  1. Fler vuxna i skolan.
  2. Kvalitet framför kvantitet i skolan.
  3. Åldringsvård med valfrihet.

Alla som bor i Nordanstig vet vilken tajt ekonomi som kommunen har. Vi vill därför inte utlova något valfläsk som sedan inte kommer. Istället har vi valt att berätta om de frågor som ligger oss närmast om hjärtat.

Först och viktigast är barnen. En kvalitativ skola och barnomsorg ger våra barn den bästa starten i livet. Vi i vänsterpartiet vill satsa på personal istället för lokalhyra. Förutom fler lärare vill vi också ha fler andra vuxna i skolan. Fler vuxna som ser vad som sker under raster och håltimmar. Fler vuxna som man kan prata med om man är ensam. Fler vuxna att fråga.

Färre skolor innebär också att vi kan satsa mer på att göra skolorna trivsamma. Vi tror att alla håller med om att det viktigaste är att våra barn får en så bra utbildning som möjligt och det sker bäst i en omgivning som underlättar och understödjer inlärningen.

Vi tror också på att låta våra pensionärer själva bestämma hur de vill bo. Inför förra valet var ”rätten att bo hemma” en stor valfråga. Idag kan vi alla se resultatet av den reformen. För att få plats på ett äldreboende krävs att en biståndsbedömare säger att du har behovet. Vi i vänsterpartiet i Nordanstig anser att det är en rättighet att själv få välja var och hur man vill bo. Därför vill vi avskaffa biståndsbedömningen.

Dela den här sidan

Kopiera länk