Allmänt

Vi växer!

Efter några år med ständigt minskande medlemsantal, beslutade sig de kvarvarande medlemmarna i Nordanstig att göra något radikalt. Genom att annonsera i lokalpressen har man lyckats öka sitt medlemsantal. Nu satsar man som aldrig förr.
Efter förra valet har man i Nordanstigs lokalavdelning fört en tynande tillvaro, med ett ständigt sjunkande medlemsantal. I våras var botten nådd, man var två betalande medlemmar kvar, och man beslöt sig för att något radikalt måste göras.
Genom att annonsera i lokalpressen har man lyckats öka och nu är man hela 8 betalande medlemmar. Det underlättar föreningsarbetet och gör att man kan bilda en riktig styrelse, fördela de kommunalpolitiska uppdragen på fler personer och förhoppningsvis få den injektion och nytändande som behövs när man är få som arbetar.
Det är positivt att de flesta nya medlemmarna är kvinnor eftersom det alltid är ett underskott på kvinnor i politiken.

Dela den här sidan

Kopiera länk